Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Budownictwa i Gospodarki Komunalnej stała 2018-11-28 Nr II/8/18
Budżetu, Finansów i Działalności Gospodarczej stała 2018-11-28 Nr II/6/18
Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu stała 2018-11-28 Nr II/5/18
Rewizyjna stała 2018-11-28 NR II/3/18
Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska stała 2018-11-28 Nr II/7/18
Skarg, Wniosków i Petycji stała 2018-11-28 Nr II/4/18