Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu

Zakres działania i skład komisji.

Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-28 uchwałą nr Nr II/5/18

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Anna Dworek członek
Irena Maciąg 0przewodniczący
Zyta Makarewicz 1 wiceprzewodniczący
Grażyna Pakos członek
Grzegorz Soćko członek