Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Zakres działania i skład komisji.

Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-28 uchwałą nr Nr II/8/18

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Wiesław Biernacki 1 wiceprzewodniczący
Marta Dybowska członek
Andrzej Ostrysz 0przewodniczący
Robert Piskorz członek