Budżetu, Finansów i Działalności Gospodarczej

Zakres działania i skład komisji.

Budżetu, Finansów i Działalności Gospodarczej

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-28 uchwałą nr Nr II/6/18

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Małgorzata Andrusiów 1 wiceprzewodniczący
Marta Dybowska członek
Zyta Makarewicz członek
Małgorzata Meszczyk członek
Krzysztof Sielicki 0przewodniczący