Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
13 2
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
12 1 0 0 2
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
12 1 0 0 2
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
11 2 0 0 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Hubert Cienkusz za
2 Anna Dworek za
3 Marta Dybowska wstrzymał się
4 Irena Maciąg za
5 Zyta Makarewicz za
6 Małgorzata Meszczyk za
7 Andrzej Ostrysz za
8 Grażyna Pakos za
9 Robert Piskorz za
10 Grzegorz Ruciński wstrzymał się
11 Krzysztof Sielicki za
12 Grzegorz Soćko za
13 Jacek Wróblewski za
14 Małgorzata Andrusiów nieobecny
15 Wiesław Biernacki nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
12 1 0 0 2
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
9 4 0 0 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Hubert Cienkusz za
2 Anna Dworek za
3 Marta Dybowska za
4 Irena Maciąg wstrzymał się
5 Zyta Makarewicz za
6 Małgorzata Meszczyk za
7 Andrzej Ostrysz za
8 Grażyna Pakos za
9 Robert Piskorz wstrzymał się
10 Grzegorz Ruciński wstrzymał się
11 Krzysztof Sielicki wstrzymał się
12 Grzegorz Soćko za
13 Jacek Wróblewski za
14 Małgorzata Andrusiów nieobecny
15 Wiesław Biernacki nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
9 4 0 0 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Hubert Cienkusz za
2 Anna Dworek za
3 Marta Dybowska wstrzymał się
4 Irena Maciąg za
5 Zyta Makarewicz za
6 Małgorzata Meszczyk za
7 Andrzej Ostrysz za
8 Grażyna Pakos za
9 Robert Piskorz wstrzymał się
10 Grzegorz Ruciński wstrzymał się
11 Krzysztof Sielicki wstrzymał się
12 Grzegorz Soćko za
13 Jacek Wróblewski za
14 Małgorzata Andrusiów nieobecny
15 Wiesław Biernacki nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
13 0 0 0 2
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
13 0 0 0 2