OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Zakres działania i skład komisji.

OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-28 uchwałą nr Nr II/5/18

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Anna Dworek członek
Irena Maciąg 0przewodniczący
Zyta Makarewicz 1 wiceprzewodniczący
Grażyna Pakos członek
Grzegorz Soćko członek