Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
BUDOWNICTWA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ stała 2018-11-28 Nr II/8/18
BUDŻETU, FINANSÓW I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ stała 2018-11-28 Nr II/6/18
OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU stała 2018-11-28 Nr II/5/18
REWIZYJNA stała 2018-11-28 NR II/3/18
ROLNICTWA ,GOSPODARKI ŻYWNOSCIOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA stała 2018-11-28 Nr II/7/18
SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI stała 2018-11-28 Nr II/4/18